108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Родителска среща

28 Февруари 2019 г.

Родителска среща на 20.03.2019 година /сряда/ от 18:00 ч

Среща на родитеското настоятелство от 17:45 ч