108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Ръководство

Директор

Не ми се е налагало да избирам ... кандидатствах единствено ... за УЧИТЕЛ ...

Ваня Джурова

 

 

               През 1972 година училищният звънец събира жадни за знание деца в 108 СОУ „Никола Беловеждов” от район Искър. Целта е да се създадe образователна институция, която да осигури отлично образование.

                От  март 2005 година Директор на 108 СОУ „Никола Беловеждов” е Ваня Джурова.

             Лидер с доказани професионални и лични качества. Самуоверена, честна, практична и трудолюбива, с обич и грижа към децата. Ключова фигура за спечелване доверието на родителите, въпреки крайни срокове, напрежение и стрес. Ръководител с глобален поглед върху културните различия на учениците, с висока емоционална интелигентност, която позволява всеки преподавател да развие потенциала си  към съвремения начин на обучение.

                Образование:

                         Магистър по биология и химия – завършен ПУ“Паисии   Хилендарски“- гр. Пловдив

                Професионален опит:

                         1981- 1986 г. учител по Биология, Химия и География

                         1986 – 21.ІІІ.2005 г. пом. директор по УД;

                          от 21.ІІІ.2005 г. до момента директор в 108 СУ   „Никола Беловеждов“;

 

 


ръководствоРъководствоРъководство