108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СВЕТОВЕН ДЕН на ВОДАТА

„Няма нищо по-ценно от водата на нашата планета, ето защо трябва да я съхраняваме,

да я пазим чиста, тя е живот“, заяви проф. д-р Ирина Караджова,

преподавател във факултета по Химия и фармация в СУ "Св. Климент Охридски",  

с урок- лекция, с която даде символичен старт на събитие посветено на

Световния ден на водата в зала „България“  в 108 СУ „Никола Беловеждов“ в София.

Учениците от училището, под ръководството на преподавателите по

Биология и здравно образование и  Химия и опазване на околната среда:  

Цветомира Василева - старши учител, Ваня Джурова – директор, 

Милена Кондева - учител, Татяна  Дечева - заместник директор, 

отбелязахя с интересни проекти /воден кът, табла във фоайето на 2 етаж, флаери/  - Денят на прясната вода.

Целта бе,  да се привлече вниманието,  да се повиши съзнанието  и културата

на учениците върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси, 

за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век –

намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода.