108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СВОБОДНИ МЕСТА за ученици

02 Декември 2019 г.
СВОБОДНИ МЕСТА за ученици в 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" за учебната 2019/2020 г.
  
клас II  III IV V VI VII VIII IX

XI-прием

след 8 клас

XII-прием

след 7 клас

XII-прием

след 8 клас

бройка 2 2 21 10 1 2 1 7 7 1
Профил             "Предприемачески" с разширено изучаване на английски език"    "Предприемачество и бизнес" "Предприемачество и бизнес"  "Предприемачество и бизнес"