108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Седмица на четенето

16 Ноември 2018 г.

    Седмица на четенето 22.10-26.10.2018 година

 

"Книгата е може би най-сложното и великото чудо от всички чудеса, създадени от човечеството по пътя му към щастие и бъдещо могъщество."

  Максим Горкий

 

През цялата седмица, посветена на четенето, в 108 СУ "Никола Беловеждов" се организираха различни  мероприятия:

Четене на басни по роли с участието на 3 а клас;

Дискусии, свързани с биографията и произведенията на Пенчо Славейков и Христо Смирненски с 12 Б клас;

Литературен конкурс за изразително четене с жури 6 а клас, а изпълнители 7 а;

Четене на гатанки от учениците от 2 б и отгатване  от учениците от 1 б.

Кулминацията бе в дена на патронния празник 25.10 с литературно четене на откъси от произведението

"Първа пушка за Априлското въстание" на Никола Беловеждов - патрон на нашето училище.

Голямото четене приключи с четене на любими литературни произведения от ученици от 8 а клас.