108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Седмица по предприемачество

"Как да превърнем знанията в умения?"

Иновационен лагер 7. -  9.клас

Нашето 108 СУ „Н. Беловеждов” е Иновативно училище  по предприемачество и

бизнес.

Усвояваме не просто теоретични знания, но и  практически „меки” умения –

комуникативност, презентиране пред публика, работа в екип;  развиваме  логическо

мислене и се подготвяме за навлизане в реалния живот.

Седмицата на предприемачеството  тази година е предизвикателство за

учениците от седми, осми и девети клас, които за първи път участваха в

Иновационен лагер.

На  15.11.2018 г.  точно в 8.30 часа   участниците влязоха в компютърните зали.

Разпределени в пет отбора, в рамките на четири часа, те  търсеха варианти по

зададения казус: "Как да повишат  мотивацията и интереса на Иван към

учебната дейност. Иван, който ходи на училище, за да няма отсъствия,

с  една тетрадка в задния джоб и е постоянно с телефона си в интернет".

Работата на отборите беше подпомагана от ментори – ученици от 11. и 12. клас,

които вече са придобили опит в иновационните лагери. Техните съвети бяха ценни

и полезни.

По време на мероприятието фокусът беше насочен върху  модела

„ученик обучава ученик”, учене чрез правене и учене чрез преживяване.

Това е формулата, по която познанията да се превърнат в реални умения.

Ключовата дума в съвременното обучение  е „умения”, така че да

има не просто знаещи, но и можещи ученици.

Решенията на казуса  бяха представени от отборите изключително атрактивно

чрез презентации и скечове на живо, на сцена пред тричленно жури:

  1. Росислава Димова – ст.учител по физика и астрономия;

  2. Маргарита Пенева – психолог;

  3. Тони Йонков – ученик от 12А клас.

Журито задаваше въпроси на участниците, за да провери техните знания и 

умения за бързи и точни отговори.

Отличилите се отбори получиха Сертификати за участие и награди: албуми,

чертожни принадлежности,  папки, химикалки.

Иновативна беше идеята, работата  по казуса да бъде отразена от журналисти –

ученици от 9 а клас. Проведени бяха интервюта с участниците, менторите и членовете

на журито.

Залата беше препълнена с публика от ученици  и учители гости, които  подкрепяха

участниците с бурни аплодисменти.

Организатори на иновационния лагер бяха ст.учител Ели Руменова,

ст. учител Светлана Михайлова, ст.учител Панка Апостолова,

Цветанка Попова - учител по математика,

Карина Степченкова –педагогически съветник и фотограф на събитието.

Благодарим на всички участници, организатори и гости, които уважиха събитието и

станаха част от Седмицата на предприемачеството в нашето училище!

          Журналистите  бяхме ние:

Илиана Николова и Радослав Радулов от 9 а клас