108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

I срок на учебната 2016/2017 г.

II срок на учебната 2016/2017 г.

Разпределение на физкултурните салони II срок на учебната 2016/2017 г.

Разпределение на компютърните зали II срок на учебната 2016/2017 г.