108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

Седмично разписание за сряда 07.02.2018г.

Разписание на часовете за II учебен срок 2017/2018 г.

Седмично разписание за II срок, сряда /07.02.2018 г./за

индивидуана форма на обучени и комбинирана форма на обучение