108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ на часовете за I срок на учебната 2018/2019 г.

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ на часовете за I срок на учебната 2018/2019 г. за учениците на ИФО

  

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ на часовете за I срок на учебната 2018/2019 г. 

втора смяна - за учениците  от I, II, III, IV и V клас на целодневно обучение 

 

 

 

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАИТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.