108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Спортни изяви

                                               „За купата на кмета" 

На 17.10.2018 г. във физкултурния салон на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ на волейболен 

турнир, организиран под патронажана кмета на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков

от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 

се включи и отборът момчета 5-7 клас на 108 СУ. 

Победители в турнира:

Първо място – 108 СУ „Никола Беловеждов“  - Момчета  

ЧЕСТИТА ПОБЕДА, МОМЧЕТА!

Заместник кметът г-н Петър Моллов, като подчерта значението на спорта като превенция

срещу противообществените прояви, поздрави и награди участниците.