108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Спорт

Спортни дейности                                   I - IV клас           Лека атлетика

Спортни дейности                                   V - VII клас         Баскетбол   

Спортни дейности                                   VIII - IX клас       Баскетбол     

Допълнителен час по ФКС/Модул            X - XII клас         Баскетбол