108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Спорт

СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКИ КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

 

Разпределение на учебните часове по спортни дейности/допълнителен час по ФВС/модул/, ръководителите и графика на провеждането им презІ срок на учебната 2017 / 2018 година