108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Спорт

01 Март 2019 г.

На 1.03.2019 г. в 11:30 часа ще бъде открита нова спортна площадка

в района на 108 СУ "Никола Беловеждов".

Два футболни отбора с ученици от нашето 108 СУ "Никола Беловеждов"

ще вземат участие в откриването.