108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЛОГО

 

 

 

         СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЛОГО

ПО ПРОЕКТ „TAKING A LEARNING JOURNEY ON THE STEAM TRAIN” ПО ПРОГРАМА НА

„ЕРАЗЪМ+“.

       ДО 17.10.2019Г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА  ЛОГО ПО ПРОЕКТА.

       НА 18.10.2019Г. ЩЕ СЕ РАЗГЛЕДАТ ВСИЧКИ ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И ЩЕ БЪДЕ

ИЗБРАНО ЕДНО  ОТ  ВСИЧКИ  ЗА ЕВРОПЕЙСКО ЛОГО НА ПРОЕКТА.

  

                                                                                   ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТАv