108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЪСТЕЗАНИЕ „ДА СЪЗДАДЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ”

01 Декември 2017 г.

СЪСТЕЗАНИЕ  „ДА СЪЗДАДЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ”

 

По повод Световната седмица на предприемачеството учениците от десети клас на 108 СУ „Никола Беловеждов”  под ръководството на г-жа Ели Руменова, старши учител по технологии участваха в състезание на тема : ”Да създадем предприятие” .

Учениците  формираха екипи напълно  демократично, с отчитане интересите и желанието  на всеки участник. Задачата им беше да представят бизнес идея за основаване и стартиране на проект за предприятие, което да произвежда нов продукт „Х” с нарастващо търсене на пазара.  

По време на състезанието  демонстрираха  не само знанията си по пазарна икономика,  но и умения за  работа в екип, разпределяне на роли,  презентиране, творческо мислене,отговор на въпроси.

 Идеите бяха представени пред жури ,което се състоеше от ученици от дванадесети клас. Те от своя страна показаха отлични умения за анализ и оценка , критично мислене, вземане на решение, аргументация.

Всички екипи се отличиха с  въображение и атрактивно представяне – с подготвени рекламни материали, дегустации,видеа и др. , а най-добрите получиха  грамоти.

Мероприятието провокира   мотивация , настроение и  предприемачески дух.