108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Състезание

На 16.05.2017 по инициатива на ученическия парламент в часа на класа се проведе спортно мероприятие, в което взеха участие ученици от 5 до 10 клас. Игрите бяха общо три като бяха закупени награди за победителите. Децата много се забавляваха и изявиха желание отново да се проведе подобно нещо.