108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Трето национално състезание по Английски език LONGMAN COMPETITION

Десетте ученика от 108 СОУ "Никола Беловеждов",

явили се на училищния кръг

по Английски език на 23.01.2016 год.

LONGMAN COMPETITION, ще премерят сили на

национален кръг на 26.03.2016 год. в

I- ва Английска гимназия