108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Ученическо самоуправление

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

На 09.05.2017 г. в Регионално управление на образованието, София-град, за поредна година се проведе ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Ръководството на институцията бе поето от успяващи млади хора, готови да се справят с предизвикателствата на деня. За мен е удоволствие да Ви ги представя: 

СУЗАНА ПЕТРОВА, ученичка от ІХ клас на 2. Средно училище „Акад. Емилиян Станев”, председател на Ученическия парламент на училището, в ролята на началник на Регионалноуправление на образованието, София-град, и нейния екип

ЙОАНА ГРИГОРОВА – ученичка от ХІ клас на Националната гимназия по полиграфия и фотография, заместник-председател на Ученическия съвет на училището, в ролята на началник-отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”;

ВИКТОРИЯ АЗМАНОВА - ученичка от Х клас на 108. Средно училище „Никола Беловеждов“, заместник-председател на Ученическия парламент на училището, в ролята на началник-отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”.

На всички тях желая чрез знанието да намерят верния път за своята личностна и професионална реализация и чрез делата си да направят по-добър света!

С вяра за бъдещо ползотворно партньорство с всички ученици! 

ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД