108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Финален кръг "Стъпала на знанието"

30 Май 2019 г.

На 03.05.2019г. се проведе трети финален кръг от националното състезание

"Стъпала на знанието. БЕЛ" за ученици от V до XIIклас на сдружение "Десет книги".

То се организира под егидата на МОН и с подкрепата на СУ "Св. Климент Охридски".

Победители във финалния кръг са 7 ученици от седми клас на 108 СУ "Никола Беловеждов":

Ася Александрова VII A клас 50 точки
Нася Тодорова VII A клас 50 точки
Румяна Митова VII A клас 50 точки
Александра Пецева VII Б клас 50 точки
Момчил Лазаров VII Б клас 46 точки
Атанас Казиев VII В клас 50 точки
Валерия Стоилова VII В клас 50 точки

 

Класираните ученици получават грамоти за победители на 22.05.2019г.

Имената на показалите максимален резултат се обявяват и 

на сайта на Софийски университет "Св. Климент Охридски"-

факултет "Славянски филологии".

Сърдечни поздравления за успеха на учениците ни и за добрата и ползотворна

работа на техния преподавател-г-жа Апостолова.