108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ФУТБОЛ СРЕЩУ ХУЛИГАНСТВОТО

          Отборът на 108 СУ "Никола Беловеждов" - район Искър, спечели шестото издание на международния футболен турнир.

Организатори са местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на няколко столични района и отделите "Образование, спорт и култура". Проявата, в която тази година с отбори от V -VII клас участваха 11 столични района, се организира с цел превенция на футболното хулиганство и в подкрепа на "София - Европейска столица на спорта".