108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


12 април – Международен ден на космонавтиката и авиацията в 108 СУ

15 Април 2019 г.

      Във връзка с 12 април – международен ден на космонавтиката и авиацията в 108 СУ се проведе седмица на физиката под мотото „Космосът през моите очи“.Този ден се отбелязва през последните 11 години, но под такава форма за първа година. В седмицата се включиха повече от 50 ученици от 5 до 12 клас, като за първа година участие взеха и деца от 1в клас с рисунки по темата. Проведени бяха следните мероприятия:

  1. Конкурс „Звезди в кухнята“, проведен в Седмицата на парите на 26.03.2019г
  2. Изложба от рисунки, картини и табла на тема „Космосът през моите очи“, 3 етаж , малък коридор.
  1. Изложба от макети - 1 етаж
  2. Дни  на отворените врати и самоуправление в час по физика и астрономия. Преподаватели за един час бяха:

   9.04.2019г       1 час: вторник -7а клас - тема: Радиоактивност - Александър Велинов

   10.04.2019г     3 час: сряда - 11а клас - тема: Приложението на фотоефекта и видовете   лъчи - Дияна Димова

                            5 час: сряда - 7б клас – тема: Радиоактивност - Иван Байкушев

  12.04.2019г   

                  1 час: 10а клас - тема: Приложението на фотоефекта и видовете лъчи -  петък   Алекс Маринов

                  2 час: 9а  клас -  тема: Закон на Ом за цялата верига-Георги Борисов  

                  4 час: 12а  клас – тема: Краен стадии в еволюцията на звездите - Емили Eрменкова

                  5 час: 11б клас – тема: Краен стадии в еволюцията на звездите -   Георги  Гоцев

                  6 час: 7в клас- тема:Радиоактивност- Венета Каменова

Част от уроците бяха посетени от г-жа Ваня Джурова , г-жа Татяна Дечева, г-жа Татяна Николова, г-жа Цветомира Василева , г-жа Любка Стоянова и г-ца Карина Степченкова.

 

Отправям специални благодарности за помощта и съдействието на:

Цветомира Василева -предоставила по-голямата част от макетите за изложбата.

Ани Атанасова -класен ръководител на 1в клас

Цветанка Попова - изготвила дизайна на грамотите за конкурса.

Карина Степченкова -поддържаща фейсбук страницата и предоставила част от снимките.

Благодаря на всички ученици, включили се с желание и ентусиазъм в различните мероприятия през тази седмица.

 

                                                        Организатор: старши учител: Росислава Димова