108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


45 ГОДИНИ 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ"

11 Октомври 2017 г.

Скъпи колеги, ученици, родители и приятели през  тази учибна 2016/2017 г. се навършват 45 години от създаването на нашето училище. През училищните скамейки през тези години са минали десетки ученици. Много учители са предавали своя опит и знания на поколенията. Уважаеми колеги, нека бъдем горди с постиженията на нашите възпитаници. Нека продължаваме така упорито и всеотдайно да поддържаме пламъка на познанието в сърцата на нашите ученици. Нека бъдем неизчерпаем източник на мъдрост, опит и авторитет. Скъпи ученици, покорявайте върховете на знанието, обичайте своите учители и вярвайте в тях.

Юбилеят на нашето училище ще бъде отбелязан с множество мероприятия и изяви.