108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Архив събития

График на изпитите за НВО и ДЗИ 
за учебната 2016/2017 г.
25 Септември 2015 г.
  Подробна информация за НВО и ДЗИ за учебната 2016/2017 г. ще получите на нашият сайт - страница "Учебни дейности"/ НВО и ДЗИ, както и на сайта на МОН.


16 Септември 2016 г.
Скъпи колеги, ученици, родители и приятели през  тази учибна 2016/2017 г. се навършват 45 години от създаването на нашето училище. През училищните скамейки през тези години са минали десетки ученици и десетки учители са предавали своя опит и зна...
Иновационен лагер по финансова грамотност
12 Май 2016 г.
430 ученици от 20 класа  в България, сред които и 10 а клас при 108 СОУ „Никола Беловеждов” повишиха финансовата си грамотност с 50%. Това се случи в рамките на проведения на 25.03.2016г. Иновационен лагер по финансова грамотност, част...


12 Декември 2016 г.
ОЛИМПИАДА по МАТЕМАТИКА за учениците от ІV до ХІІ клас включително. Училищен кръг  на 17.ХІІ.2016 г. от 9:00 ч. в 108 СУ "Никола Беловеждов".