108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ТРАДИЦИОНЕН КОНЦЕРТ

45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"
45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"45 години 108 СУ "Никола Беловеждов"