108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Архив новини

08 Август 2017 г.
ПОКАНА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017/2018Г На вниманието на  юридическите и физически лица, които желаят да участват  в конкурс за  извънкласни дейности в 108 СУ "Никола Беловеждов" На основание решение на СО...


21 Април 2017 г.
  Изх. № РУО1-8099/19.04.2017 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕНА ОУ, СУ И ДОВДЛРГ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,             Моля да информирате родителите на учениците от седми и осми клас...


25 Март 2017 г.
учебна 2016/2017 година Дата: 25 февруари 2017 година Явилите се на областен кръг от 108 СУ "Никола Беловеждов" на олимпиадата ученици от  ІV клас и техните резултати Васиана Цветанова Цветанова, София-град,  108 СУ "Никола Беловеждов" , I...