108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Чуждоезиково обучение

Обучение
Обучение по английски език на място в училището НОВО! През учебната 2017/2018 година Допълнително чуждоезиково обучение, два пъти седмично по два учебни часа, в рамките на учебната година. 108 СУ „Никола Беловеждов“ в сътрудн...