108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЪСТЕЗАНИЕ

Забавни игри
ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА! На районния, междуучилищен турнир по волейбол, всички отбори от 108 СУ "Никола Беловеждов" се завърнаха като победители. Турнирът се проведе в 4 ОУ "Джон Атанасов" кв. Дружба, район Искър. Отборите от 108 СУ "Никола Беловеж...