108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Ученическо самоуправление

Ученическо самоуправление
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,На 09.05.2017 г. в Регионално управление на образованието, София-град, за поредна година се проведе ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Ръководството на институцията бе поето от успяващи млади хора, готови да се справят с...

Ученическо самоуправление
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,На 09.05.2017 г. в Регионално управление на образованието, София-град, за поредна година се проведе ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Ръководството на институцията бе поето от успяващи млади хора, готови да се справят с...