108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БОГ Е ЛЮБОВ"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
По националната програма "Бог е любов" ученичката на 108 СУ " Никола Беловеждов" от I г клас Вилиана Иванова, с класен ръководител Румяна Димитрова-спечели II - ро място за рисунка.