108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

108 СУ
    108 СУ „Никола Беловеждов” – иновативно училище от 2017/2018 учебна година Иновативното училище осигурява на децата  достъп до нови технологии и нови методи на преподаване. То е пространство, където се използват с...