108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЕМИНАР

„Жените предприемачи: от съмнението в себе си към успеха“
  „Жените предприемачи: от съмнението в себе си към успеха“   Пет ученички на 108 СУ „Никола Беловеждов” бяха одобрени и се включиха в семинар на тема : „Жените предприемачи: от съмнението в себе си към успеха...