108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Награждаване на учители и ученици

1 ноември - Ден на народните будители
Награждаване на учители и ученици от кмета на столична община, район "Искър" - Ивайло Цеков. По случай 1 ноември - Деня на народните будители, кметът на община "Искър" - Ивайло Цеков награди заслужили учители и ученици от район Искър в Дом на култура...