108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЪСТЕЗАНИЕ

СЪСТЕЗАНИЕ  „ДА СЪЗДАДЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ”
СЪСТЕЗАНИЕ  „ДА СЪЗДАДЕМ ПРЕДПРИЯТИЕ”   По повод Световната седмица на предприемачеството учениците от десети клас на 108 СУ „Никола Беловеждов”  под ръководството на г-жа Ели Руменова, старши учител по технолог...