108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПОСТИЖЕНИЯ

ПОСТИЖЕНИЯ
Ученичката – Нася Иванова Тодорова от VI-a клас от нашето 108 СУ „Никола Беловеждов“  на националното състезание по музика – „КЛЮЧЪТ НА МУЗИКАТА“ за ученици от ІV, V, VІ И VІІ клас, проведено 2...