108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЕН на ЗЕМЯТА

ДЕН на ЗЕМЯТА
На 22 април всяка година се отбелязва Денят на Земята  за защита на природата. В 108 СУ "Никола Беловеждов" също отбелязахме деня посветен на грижата за планетата с различни инициативи. По този повод, ученици от 108-мо СУ „Никола Беловежд...

ДЕН на ЗЕМЯТА
На 22 април всяка година се отбелязва Денят на Земята  за защита на природата. В 108 СУ "Никола Беловеждов" също отбелязахме деня посветен на грижата за планетата с различни инициативи. По този повод, ученици от 108-мо СУ „Никола Беловежд...