108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ДЕН на УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ден на Ученическото самоуправление
    По традиция в 108 СУ „Никола Беловеждов” се проведе Ден на ученическото самоуправление, организирано от Ръководството на 108 СУ "Никола Беловеждов" и Ученическия парламент.     За Деня на Ученическото сам...