108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Откриване на учебната 2018/2019 в 108 СУ "Никола Беловеждов"

Откриване на новата учебна 2018/2019 година в 108 СУ
На 17 септември, вписан в календара като празник на добродетелите, който ни крепят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта - с много  любов и с вълнение директорът на 108 СУ “Никола Беловеждов”, г-жа Ваня Джурова откри новата уч...