108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС
Вълнуващ открит урок по предприемачество и бизнес в Столична община – район Искър, София На 16.11.2018 г. в Столична община – район Искър, София се проведе открит урок на тема „Един нов бизнес. Избор на кмет“ по програмата ...