108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СЕДМИЦА по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Седмица по предприемачество
"Как да превърнем знанията в умения?" Иновационен лагер 7. -  9.клас Нашето 108 СУ „Н. Беловеждов” е Иновативно училище  по предприемачество и бизнес. Усвояваме не просто теоретични знания, но и  практически „меки...