108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


"Необходими умения в бъдещето" в 108 СУ "Никола Беловеждов"

  На 19.11.2018г. Понеделник, Seven Points проведе семинар на тема „Необходими умения в бъдещето“ с учениците от 11 и 12 клас на  108 СУ „Никола Беловеждов“ в гр. София.