108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Регионално управление на образованието

Регионално управление на образованието
Заповед № РД 09-611/ 18.05.2012. за утвърждаване на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и приложение към него