108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ЗВЕЗДИ В КУХНЯТА

ЗВЕЗДИ В КУХНЯТА
На 26.03.2019 г. от 10 часа се проведе конкурс "Звезди в кухнята", който е част от мероприятията в 108 СУ, свързани със Световната седмица на парите и първото във връзка с предстоящия 12 април - междунроден ден на авиацията и космонавтиката. На учени...