108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Златна грамота

Национално състезание по Български език 2019 г.
Борислава Попова ученичка в IV а клас  в 108 СУ "Никола Беловеждов", гр София с класен ръководител Старши учител Иванка Банева , завоюва Златна грамота за най-висок резултат в Националното състезание по български език 2019 г. Ученичката получи ...