108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС през УЧЕБНАТА 2019/2020 г.