108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ФУТБОЛ СРЕЩУ ХУЛИГАНСТВОТО

ФУТБОЛ СРЕЩУ ХУЛИГАНСТВОТО
          Отборът на 108 СУ "Никола Беловеждов" - район Искър, спечели шестото издание на международния футболен турнир. Организатори са местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непъ...