108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Откриване на новата учебна 2019/2020 година в 108 СУ "Никола Беловеждов"

Откриване на новата учебна година в 108 СУ
На 16 септември 2019 година от 9:30 часа в 108 СУ" Никола Беловеждов" с първият звънец , беше открита новата учебна година. Училищният двор беше изпълнен с много ученици и учители, родители и близки. Озаряваше от множество цветя и усмивки. Оглас...