108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ +"

ПРОЕКТ
Проектът "ЕРАЗЪМ +"  е финансиран по програма "ЕРАЗЪМ +" на Европейския съюз. В проекта участват: България Англия - като кординатор Румъния Турция Италия Хърватска Всеки човек, който живее в 21 век, трябва да притежава умения. С развитието ...