108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРОЕКТ

Аз знам. Движа се безопасно по пътищата
Учениците III Б, IV А и VI В от 108 СУ "Никола Беловеждов" безапелационно спечелиха Iво място в проекта "Аз знам. Движа се безопасно по пътищата."