108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


Мениджър за един ден

Мениджър за един ден
 Национална инициатива JA Bulgaria - „Мениджър за един ден” на 07.11.2019г.  Ученици от 108 СУ "никола Беловеждов", които взеха участие: Мария Данчева- 12 а клас СО/ район Студентски , юрист в Правен отдел Илона Йордан...